Сотрудники

Алексей Махнач

Алексей Махнач

Руководитель Доцент

Академический департамент гуманитарных наук и искусств
Центр еврейских исследований
Эл. адрес: aliaksei.makhnach@ehu.lt

Образование

Кандидат исторических наук Белорусский государственный университет

Преподаваемые курсы

Интеллектуальная европейская традиция: Флоренция

Сферы научных интересов

Археология, культурная антропология, свободные науки и искусства

Публикации

  • Makhnach A. Belarus in the scientific and pedagogical work of Kazimir Maszynsky // Przeglad Wschodnioeurapejski. 3 2012: 73-84
  • Сяргей Харэўскі, Аляксей Махнач. Кропкі незвароту, або пра які Менск можна марыць?// ARCHE» «Архітэктурная спадчына: гісторыя руйнаванняў і рэканструкцый», 2014 г. № 4 c.79-97 (Non-return points or of what Minsk is it possible to dream?);
  • Махнач А.І., Махоўская І.С., Навагродскі Т.А., Церашковіч П.У., Чаквін І.У і інш. Этналогія Беларусі: традыцыйная культура насельніцтва ў гістарычнай перспектыве (Ethnology of Belarus: traditional culture in historical perspective)// Вучэбна-метадычны дапаможнік Мн. БДУ, 2009. – 335 с.
  • Makhnach, A. (2020). Building the language of “europeanness” in a humanities university. The language of humanities (ed. by Anatoli Mikhailov), p. 123-141.